♥♥دلتنگ لحظه ی دیدار♥♥

*    آه میترسم شبی طوفان شود***********ساحل امیدمن ویران شود

گر ز دریاقطره ای هم کم شود********مرغ طوفان سینه اش پرغم شود

ای دلت دریای پاکوروشنم*********مرغ بوتیماراین دریامنم....

 

سلام.من نیلی هستم واین وبلاگوتقدیم شاعرانه ترین مرددنیای صورتیم میکنم.

تقدیم به رضای عزیزم....

نوشته شده در دو شنبه 4 مهر 1398برچسب:,ساعت 21:11 توسط رضا&نیلی| |

نایت اسکین

سلام.مانیلی ورضاهستیم.دوتادوستیم که هردوشکست عشقی خیلی بدی خوردیم.تاحالاهم همدیگه روندیدیم!!!جالبه نه؟!خب این وبلاگ واسه آروم کردن دلامونه.یادتون باشه که مادوتاهیچ حسی بهم نداریم !اسم عشق نیلی نویدواسم عشق رضا زهراست!!حالا بعدامفصلاتوضیح میدیم!!

نوشته شده در چهار شنبه 16 شهريور 1398برچسب:,ساعت 23:21 توسط رضا&نیلی| |

FOR YOU

دلم میخواهدازتوبگویم:

دلم میخواهدازتوبگویم؛ازتوبنویسم

ازیک صدا،یک نگاه وسپس...

ازتویی که یک روزبی صداآمدی.

آمدنت راباورنکردم.اما همچون تصویری مقدس برصفحه ی دلم حک شدی ومن به خودلرزیدم ازاین همه عشق...

ازتویی که پشت حصارخستگی ام نشستی وبرایم چه ماندگارشدنگاهت.

ولی امروزنشانی ازتوندارم.ای کاش میدانستی پس ازشنیدن بی رحمی صدایت تن نحیفم راباکوله باری ازعلامت سوال بایک حرف نگفته درپس فریادهای بی صدایم تابه هرکجاکه بگویی کشیدم وازدل فریادزدم:

ای خداوند!من اورادوست دارم!

کوه ها،سنگ ها،دریاها،آسمان،آدمهابشنوید!من اورادوست دارم.

اما من فقط پژواک صدایم رامیشنیدم...

حالامن پشت پنجره انتظار؛منتظرآمدنتم وبه انتهای جاده مینگرم شایدنشانی ازتوبیایم...


نوشته شده در چهار شنبه 13 مهر 1390برچسب:,ساعت 23:10 توسط رضا&نیلی| |

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری دوم www.pichak.net كليك كنيد

چرادیگه به نویدحسی ندارم؟حتی تنفر!!!لطفانظربدید!!!آقارضاشماهم نظراتوپاک نکن!!!

نوشته شده در یک شنبه 27 شهريور 1390برچسب:,ساعت 3:15 توسط رضا&نیلی| |

امیدوارم ازاین عکساخوشتون بیاد.

منبع:pichak.net

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری دوم www.pichak.net كليك كنيد

نایت اسکینتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری دوم www.pichak.net كليك كنيد

نایت اسکین

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری دوم www.pichak.net كليك كنيد

 

نایت اسکین

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری دوم www.pichak.net كليك كنيد

نایت اسکین

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری دوم www.pichak.net كليك كنيد

نایت اسکین

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری دوم www.pichak.net كليك كنيد

نایت اسکین

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری دوم www.pichak.net كليك كنيد

 

 


نوشته شده در یک شنبه 27 شهريور 1390برچسب:,ساعت 3:8 توسط رضا&نیلی| |

نوشته شده در یک شنبه 27 شهريور 1390برچسب:,ساعت 3:5 توسط رضا&نیلی| |

نوشته شده در یک شنبه 27 شهريور 1390برچسب:,ساعت 3:4 توسط رضا&نیلی| |

سلام نیلی هستم ومیخوام ازآغازیه قصه واستون بگم...

دوشنبه بودومن تازه به اول راهنمایی رفته بودم.باکلی بدبختی ثبت نام شدم.آخه بابام4سال شناسنامموبزرگ گرفته.بعدمدرسه باخواهر2قلوم نیلوفروچندتاازدوستان به طرف خونه میرفتیم.یهومن شناسنامه دوستموازدستش قاپیدموفرارکردم.دوستمم دادمیزدنیلی!نیلی!!توروخدا!!اما من فقطباخنده میدویدم وپشت سرمونگاه میکردم که یهوخوردم به یه پسرحدودا18ساله باموهای کوتاهومشکی.چشمای درشتوسیاهش آدموجذب میکرد.هیکلم ورزشی بود.وقتی کوله ورزشیش ازدستش افتادفهمیدم که اونم اصلابه روبه روتوجه نداشته!!منودیدودنبالم افتاد...بعدازچندروزفهمیدم این پسر؛پسرهمون خانواده ایه که تازه به محله ما اومدن.هرروزهمومیدیدیم وبدون اینکه متوجه بشم اون قلب منواسیرکرده بود...خلاصه2سال ازرفاقتمون میگذشت تااینکه یک روزنیلوفرباچشای اشک آلودبهم گفت که نویدروباهمکلاسیم زهرادیده!!داشتم ازتعجب شاخ درمیاوردم!!!بانویدموضوعودرمیون گذاشتمواونم خیلی آسون گفت:

نیلی خیلی واسم تکراری شدی.حوصلموسرمیبری.هرچی میخوام بهم میدی!!!اگه منومیخوای یه باربیاخونمون واسه....!!!

من داغون شدم...نابودشدم...فقط نگاهش میکردم...بوی خیانتش تاصدهاکیلومترفضاروآلوده کرده بود...اون ادامه داد:

نیلی اگه بازهرادوستم بخاطراینه که هروقت بخوام میادپیشم....

گفتم پس اون عشقی که میگفتی همیشه پایداره...نذاشت حرفموتموم کنم...گفت آره اون عشق نابودشد...بعدشم رفتومن دیگه ندیدمش...هیچ وقت...حالامن چیکارکنم؟

بعد2سال باکسی دوست شدموخیلی دوستش دارم امااون فقط به فکرعشقش زهراس...توی وبلاگش فقط اززهرامینویسه...خب پس من چی؟امیدوارم این متنونخونه....

نوشته شده در یک شنبه 27 شهريور 1390برچسب:,ساعت 2:34 توسط رضا&نیلی| |

سر خود را مزن اینگونه به سنگ

دل دیوانه تنها دل تنگ

 
منشین در پس این بهت گران

مدران جامه جان را مدران

مکن ای خسته درین بغض درنگ

دل دیوانه تنها دل تنگ

 
پیش این سنگدلان قدر دل و سنگ یکی است

قیل و قال زغن و بانگ شباهنگ یکی است 


دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارترین

سینه را ساختی از عشقش سرشارترین

آنکه می گفت منم بهر تو غمخوارترین
چه دل آزارترین شد چه دل آزارترین

 
نه همین سردی و بیگانگی از حد گذراند

نه همین در غمت اینگونه نشاند

با تو چون دشمن دارد سر جنگ

دل دیوانه تنها دل تنگ

 
ناله از درد مکن

آتشی را که در آن زیسته ای سرد مکن

با غمش باز بمان
نوشته شده در یک شنبه 27 شهريور 1390برچسب:,ساعت 2:31 توسط رضا&نیلی| |

   

در سراشیبی تقدیر

   نام مرا

      با نام تو تشنه کرده اند

          و رفتنت را

             بر دلم داغ نهاده اند

                دریغ

                   از دریایی که در چشمهایت نشسته است

                       بی آنکه بخواهد

                           آیینه ها را آبی ببیند

                              یادگار ردپای انتظارت آمدنت را دریاب

                                  که تکرار آبی ترین زلال ها

                                      در پیوسته ترین اشتیاق های رسیده ی ابدیت

                                           تو را تداعی می کند

                                               برو به فکر من نباش

                                                   برو به پای من نسوز

                                                       برو به فکر من نباش

                                                           من یه جوری سر میکنم

                                                               زندگی رو با سختیاش........ا

                                                                   با که درددل کنم؟

                                                                       با کسی که پرنده بود برام؟

                                                                          با کسی که اشیانه بود

                                                                             دلم به چه خوش بود

                                                                                 کاشکی  پرنده پر نداشت

از پریدن خبر نداشت

,

ساعت 2:29 توسط رضا&نیلی| |